Ông Võ Quang Thi (tự Hội) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1914 (Giáp Dần)

Vợ là bà Nguyễn Thị Nghĩa

Cha là ông Võ Quang Hợi Mẹ là bà Huỳnh Thị Xử

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, Phái 3, Chi 2, tộc Võ. Là trai út của Ông, Bà Trưởng Sĩ. Sinh 1914 (Giáp Dần) Chết 3-10-1997 (3/9 Đinh Sửu) thọ 84 tuổi. Mộ : Tại Làng Đông Bàn Điện Trung – Điện Bàn

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com