Ông Võ Quang Tý (tự Đình Kiên) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1887 (Đinh Hợi)

Vợ là bà Lê Thị Tờn (Tự Hường)

Cha là ông Võ Quang Sữu (tự Tiếng) Mẹ là bà Hồ Thị Sạng

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, Phái 3, Chi 2, tộc Võ. Là trai trưởng của Ông, Bà Võ Quang Sửu Sinh 1887 (Đinh Hợi) Trung học Pháp Văn thi đậy Thông Ngôn Thương Chánh 1918 Chết 1973-1-7 (2/6 Quý Sửu) thọ 87 tuổi Mộ : cải táng tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com