Ông Võ Quang Chuột (tự Ba Huy) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1889 (Kỷ Sửu)

Vợ là bà Lê Thị Lục

Cha là ông Võ Quang Sữu (tự Tiếng) Mẹ là bà Hồ Thị Sạng

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, Phái 3, Chi 2, tộc Võ. Là trai út của Ông, Bà Võ Quang Sửu Sinh 1889(Kỷ Sửu) Chết 1967 ngày 25/3 (15/2 Đinh Mùi) thọ 79 tuổi Mộ : tại Cẩm Hà Thị Xã Hội An – Tỉnh Quảng Nam

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com