Ông Võ Quang Tích (tự Hương Hai) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1890 (Canh Dần)

Vợ là bà Nguyễn Thị Thể

Cha là ông Võ Quang Thìn Mẹ là bà Nguyễn Thị Thìn

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, Phái 3, Chi 2, tộc Võ. Là trai trưởng của Ông, Bà Võ Quang Thìn Sinh 1890 (Canh Dần) Chết năm 1979/1/4 nhằm ngày 5/3 Kỷ Mùi thọ 90 tuổi Mộ : tại nghĩa địa tộc Võ xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com