Ông Võ Quang Thưởng (tự Xã Lương) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1902 (Nhâm Dần)

Vợ là bà Tăng Thị An

Cha là ông Võ Quang Tỵ (tự Ngọc) Mẹ là bà Trần Thị Hân

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông, Bà Xã Thưởng Sinh 1902 (Nhâm Dần) Chết năm Mộ : tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com