Ông Võ Quang Chân (tự Tri Hy) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1905 (Ất Tỵ)

Vợ là bà Chung thị Xứng

Cha là ông Võ Quang Tỵ (tự Ngọc) Mẹ là bà Trần Thị Hân

Có 2 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông, Bà Xã Thưởng Sinh 1905 Chết năm 1935 Mộ : tại xã Điện Phong

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com