Ông Võ Quang Chung (tự Võ Cư) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1901 (Tân Sửu)

Vợ là bà Ngô Thị Quỳ

Cha là ông Võ Quang Trách Mẹ là bà Huỳnh Thị An

Có 3 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông, Bà Trưởng Chung Sinh 1901 (Sửu) chết 17/1/1983 (Quý Hợi) Mộ : đã thêu hài cốt giữ tại chùa

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com