Ông Võ Quang Lữ (tự Trinh) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1921 (Tân Dậu)

Vợ là bà Nguyễn Thị Thiên

Cha là ông Võ Quang Thang (tự Chước) Mẹ là bà Nguyễn Thị Lổn

Có 5 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai thứ của Ông, Bà Thủ Song Sinh 1921 (Tân Dậu) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1960, đi Mỹ 1997

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com