Ông Võ Quang Chương (tự Ngàn) Đời thứ VII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1935 (Ất Hợi)

Vợ là bà Phạm Thị Nga

Cha là ông Võ Quang Mỹ Mẹ là bà Ngô Thị Tây

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VII, tộc Võ, Phái 3, Chi 3 Là trai trưởng của Ông, Bà Xã Chương Sinh 1935 (Ất Hợi) Di cư vào Sài Gòn từ năm 1965 Chết 15/9/1990 (27/7/Canh Ngọ hưởng dương 56 tuổi) Mộ : cải táng thiêu cốt để ở chùa.

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com