Ông Võ Nhẫn (Đời thứ Iv, Phài 3, không có con trai nối dòng) Đời thứ IV - Phái thứ 3 - Chi thứ 0


Vợ là bà Võ Thị Nghè

Cha là ông Võ Huy (Đời thứ III, Phái 3) Mẹ là bà Nguyễn Thị Ban

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com