Ông Võ Văn Dần (tự Phẩm) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1926 (Bính Dần)

Vợ là bà Nguyễn Thị Còn

Cha là ông Võ Văn Dư (tự Phát) Mẹ là bà Nguyễn Thị Bện

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Cửu Cừu Sinh 1926 (Bính Dần)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com