Ông Võ Văn Tám (Võ Quang Đại) Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1940 (Canh Thìn)

Vợ là bà Ngô Thị Dung

Cha là ông Võ Văn Dư (tự Phát) Mẹ là bà Nguyễn Thị Bện

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai út của Ông bà Cửu Cừu Sinh 1940 (Canh Thìn)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com