Ông Võ Văn Sáu Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1943 (Quý Mùi)

Vợ là bà Lê Thị Đông

Cha là ông Võ Văn Niên (tự Linh) Mẹ là bà Ngô Thị Gói

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai út của Ông bà Thám Sinh ngày 18/10/1943 (Quý Mùi) Di cư vào Sài Gòn từ trước năm 1970

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com