Ông Võ Văn Vọng Đời thứ VIII - Phái thứ 1 - Chi thứ 3


Sinh năm : 1939 (Kỷ Mão)

Vợ là bà Lê Thị Cúc

Cha là ông Võ Văn Vinh Mẹ là bà

Thông tin khác

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com