Ông Võ Văn Phùng Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1955 (Ất Mùi)

Vợ là bà Trần Thị Phượng

Cha là ông Võ Văn Tôn Mẹ là bà Trịnh Thị Phước

Có 1 người con là

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Võ Văn Tôn Sinh 1955 (Ất Mùi) Di cư vào Sài Gòn năm 1975

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com