Ông Võ Văn Nghi Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Sinh năm : 1954 (Giáp Ngọ)

Vợ là bà Nguyễn Thị Cương

Cha là ông Võ Văn Xước Mẹ là bà Đỗ Thị Thứ

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai trưởng của Ông bà Hường Sinh năm 1954 (Giáp Ngọ)

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com