Ông Võ Văn Hoa Đời thứ VIII - Phái thứ 0 - Chi thứ 0


Vợ là bà Hồ Thị Tuyết

Cha là ông Võ Văn Xước Mẹ là bà Đỗ Thị Thứ

Thông tin khác

Thuộc đời thứ VIII, tộc Võ, Phái 1, Chi 3 Là trai út của Ông bà Hường

Cây phả hệ - Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com