Cụ Võ Quang Liên (Tám Bé - đời VII, Phái III) - Gương Sáng Của Gia Tộc Võ


Cụ Võ Quang Liên (Tám Bé) sinh năm 1909 là con trai út của ông Võ Quang Quới và bà Trương thị Khi.

Năm 1945, Cụ đã tham gia kháng chiến và vì thế, cụ đã phải đổi năm sinh trên giấy tờ thành năm 1906. Vào năm 2009, khi tròn 100 tuổi (103 tuổi theo giấy tờ), con cháu đã tổ chức Đại Lễ mừng thọ Cụ tại quê nhà.

Sau thời gian hoạt động ở Sài Gòn, từ năm 1961 Cụ đã về Đà Lạt và sau đó,Cụ ông đã về sống tại quê nhà ngay trong khuôn viên nhà thờ Tộc Võ tại xã Điện Phong.

Trước khi qua đời ở tuổi cao hơn trăm tuổi, hàng ngày cụ ông vẫn thúc đốc con cháu hay tự tay lo việc quét dọn sạch sẽ Từ Đường và lo việc nhang khói thờ cúng tổ tiên dòng họ.

Cụ đã luôn luôn là gương sáng cho con cháu Tộc Võ hết lòng việc Gia Tộc và nhân vật thể hiện sâu sắc sự đan kết & tình bà con trong Gia tộc Võ. Cụ đã chủ xướng việc lập Từ Đường vào năm 1976, việc xây dựng nghĩa trang gia tộc vào năm 1999 cũng như việc xây dựng lại Từ Đường vào năm 2001 tại quê nhà ở xã Điện Phong, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam- nơi chôn nhau cắt rốn của bao đời họ Võ.

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com