Mới - Mới (2.3.2012): Video & Hình Ảnh ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU BẠT ĐỘ CHẨN TẾ Tại Quảng Nam


ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU BẠT ĐỘ CHẨN TẾ

Được tổ chức tại Từ Đường tại quê nhà - xã Điện Phong - huyện Điện Bàn - Quảng Nam từ ngày 24 đến 26.2.2012. Đông đủ con cháu tộc Võ tại quê nhà, cũng như từ Đà Nẳng, t/p Hồ Chí Minh, Hà Nội và nước ngoài đã về tham dự.

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com