Kết Toán Tài Chánh Quỹ Khuyến Học & Khuyến Tài Tộc Võ Năm 2014


Kết toán tài chính Quỹ Khuyến học & Khuyến tài tộc Võ ( tính đến ngày 26.01.2015 )

Tồn quỹ đến 3.2.2014: 183 triệu 539 ngàn VND

Tiền lời ngân hàng năm 2014 (Tổng cộng): 13 triệu 035 ngàn VND

Tổng cộng chi khen thưởng nhân Lễ Giỗ Tổ Tộc tổ chức tại TP Hồ Chí Minh tháng 2.2014: 18 triệu 430 ngàn VND

Tồn quỹ tính đến ngày 26.01.2015: 178 triệu 344 ngàn VND

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com