Ban Điều hành Quỹ Khuyến Học


Con cháu gia tộc Võ có truyền thống hiếu học,dầu sống bất cứ nơi nào cũng đều chú trọng việc học tập,lấy việc học tập có kết quã tốt làm tiền đề cho việc lập nghiệp và phát triển của bản thân và gia đình,gia tộc và xã hội.Tiếp tục truyền thống tốt đẹp này, nhằm cổ động, khuyến khích và hổ trợ con cháu tộc Võ học tập, Hội Đồng Gia Tộc tộc Võ đã quyết định tổ chức Quỹ Khuyến Học Tộc Võ (Quỹ KH). Lể khen thưởng các cháu học sinh giỏi tộc Võ lần đầu tiên đã được tổ chức trong khuôn khổ lể Giỗ Tỗ Tộc Võ tại Từ Đường Tộc Võ ở Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam vào đầu năm 2009. Tiếp theo đó, vào năm 2010, trong lần Giỗ Tỗ tỗ chức tại Từ Đường Tộc Võ chi nhánh TP Hồ chí Minh, Quỹ Khuyến Học Tộc Võ đã được long trọng tuyên bố thành lập và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẻ của nhiều mạnh thường quân là con cháu trong gia tộc đang sinh sống ở trong và ngoài nước.

Để Quỹ KH được hoạt động có hiệu quả, Ban Điều hành và Ban Thủ Quỷ của Quỹ KH đã được Hội Đồng Gia Tộc tộc Võ đề nghị & thông qua như sau:

1. Ban Điều hành:


Chủ tịch: Ông Võ Quang Thịnh (Trưởng Tộc, T/P HCM)

Trựỏng ban điều hành: Ông Võ Quang Huệ (T/P HCM)

Các ủy viên khác: ông Võ Quang Giáp (liên lạc Quỹ KH ở nước ngoài), ông Võ Quang Nghiêm (T/P HCM), ông Võ Quang Tự (Điện Phong), ông Võ Quang Thành (Đà Nẵng)

2. Ban Thủ Quỹ:

Ông Võ Kỳ (T/P HCM - số điện thoại :0903632052 ), ông Võ Quang Minh (T/P HCM - Số điện thoại : 0918338827)

Các mạnh thường quân, con cháu Nôị - Ngoaị trong gia tộc ở thành phố Hồ Chí Minh có thể liên lạc và giao tiền hổ trợ Quỹ KH trực tiếp đến Ban thủ quỹ nêu trên. Ở miền Trung, Ban thủ quỹ có hai đại diện dưới đây:

Đại diện Ban Thủ Quỹ thu tiền đóng góp trực tiếp tại Điện Phong: ông Võ Quang Tự (số điện thoại: 0935401756)

Đại diện Ban Thủ Quỹ thu tiền đóng góp trực tiếp tại Đà Nẵng: ông Võ Quang Thành (số điện thoại: 0905358056)

Đại diện Ban Thủ Quỹ thu tiền đóng góp trực tiếp tại Mỹ : ông Võ Quang Giáp

Tài khoản ngân hàng của Quỹ KH:

Ngoài ra, các mạnh thường quân, con cháu Nôị - Ngoaị trong gia tộc có thể gởi tiền ũng hộ Qũy KH vào tài khoản ngân hàng dưới đây:

Số Tài Khoản VNĐ : 88049469 
Chủ Tài Khoản : Võ Kỳ 
Ngân hàng : Ngân hàng ACB - phòng Giao Dịch Bàu Cát - Quận Tân Bình - T/P HCM

Số Tài Khoản USD 88050219 
Chủ Tài Khoản: Võ Kỳ 
Ngân hàng : Ngân hàng ACB - phòng Giao Dịch Bàu Cát - Quận Tân Bình - T/P HCM

Quay lại trang trước - Quay lại trang chủ


Website của gia tộc Võ - Điện Phong - Quảng Nam
Biên tập và quản trị mạng: Ông Võ Quang Huệ - email: voquang@yahoo.com